Hoppa till innehåll

Lilje Arkitektur är ett arkitektkontor med god kunskap och erfarenhet inom byggnadsvård och kulturmiljö. Här arbetar vi med om- och tillbyggnader, restaureringar och nybyggnationer. Vi utgår alltid ifrån platsen med dess omgivning, historia och lokal byggnadstradition. Oavsett om vi jobbar med en nybyggnation eller en äldre bebyggelse.

För oss är det helheten som är viktig. Byggnaden ska harmoniera med naturen och tomten, människorna som bor där, ljus och rumsflöden, material, funktion och estetik. Vår ambition är att alltid rita långsiktigt hållbara byggnader med sunda, hållbara och naturliga material att leva med länge.

Vi kan hjälpa dig med skissförslag, illustrationer, uppmätningar och relationsritningar, bygglov, kontrollansvar, trädgårdsskisser, rådgivning med mera.
Läs mer om våra tjänster »

VÄLKOMMEN TILL LILJE ARKITEKTUR

Cajsa & Björn Liljequist